1. ...Parla.cat...
    http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

    ..Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la .....